Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Дюймовочка" Подільської міської ради Подільського району Одеської облаті


запам'ятати

 

Попередження булінгу в дитячому колективі

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти | Prometheus

 Набув чинності закон щодо протидії булінгу

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VІІІ «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  протидії  булінгу (цькуванню)» 

Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 •  розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
 • забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • повідомляти  уповноваженим  підрозділам  органів  Національної  поліції  України та службі  у  справах  дітей  про  випадки булінгу (цькування)  в  закладі  освіти.

 

План  заходів  щодо  запобігання  та  протидію булінгу (цькуванню)

в ДНЗ №6 "Дюймовочка"

 

 

НАЗВА ЗАХОДУ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

ВІДПОВІ-   ДАЛЬНИЙ

1

Видати  наказ  про  запобігання  булінгу  в  закладі  дошкільної  освіти

працівники   ясел-садка

березень

завідувач

2

Вивчення законодавчих  актів  та  Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

працівники   ясел-садка

березень

завідувач

3

Створення  морально-безпечного освітнього  простору,  формування  позитивного  мікроклімату та толерантної міжособистісної  взаємодії в  ході  годин  спілкування,   круглих столів, занять, прогулянок

працівники   ясел-садка, вихованці

протягом  року

завідувач і вихователі ДНЗ

4

Створення  консультативного  пункту «Скринька довіри»

працівники  ясел-садка, вихованці, батьки

березень

вихователі ДНЗ

5

Складання  тестів  для  діагностування  рівня  напруги,  тривожності  в  дитячому  колективі

працівники   ясел-садка, вихованці

березень

вихователі ДНЗ

6

Обговорення  питання  протидії  булінгу  на  загальних  батьківських  зборах

батьки

травень

Завідувач і вихователі ДНЗ

7

Проведення круглого  столу на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

працівники  ясел-садка

березень

Завідувач ДНЗ і уповноважекний з питань протидії булінгу в ДНЗ

8

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в закладі  дошкільної  освіти».

працівники  ясел-садка

квітень

вихователі ДНЗ

9

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».

педагогічні  працівники

протягом  року

вихователі ДНЗ 

10

Перегляд  мультиплікаційних  фільмів відповідної спрямованості

вихованці

протягом  року

вихователі ДНЗ

11

Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті".

вихованці старшої групи

квітень

вихователь старшої групи

12

Діагностування  рівня  напруги,  тривожності:

спостереження за міжособистісною поведінкою вихованців

опитування (анкетування) вихованців

психологічне діагностування емоційних станів вихованців

вихованці

протягом  року

вихователі ДНЗ

13

Консультація  для  батьків «Протидія цькуванню в дитячому колективі»

батьки

травень

вихователі ДНЗ

14

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг».

батьки

березень

Вихователі ДНЗ

15

Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу  для своєї дитини.

батьки

протягом  року

Вихователі ДНЗ

16

Проведення  моніторингу  безпечності та комфортності ясел-садка та освітнього середовища

батьки, вихованці

кожного кварталу

Вихователі ДНЗ

 

 

Порядок  подання  та  розгляду (з дотриманням конфідеційності)  заяв  про  випадки  цькування

 

 
ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв про випадки булінгу
в  ДНЗ №6 "Дюймовочка"

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в НВК гімназія №11, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.
1.2. Булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.
1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляддіти, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.
ІІ. Порядок отримання заяв
2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює керівник закладу чи вихователь-методист та невідкладно їх реєструє.
ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв
3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.
3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.
Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.
3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.
IV. Розгляд заяв
4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається завідувачем закладу.
4.2. Відповідно до заяви завідувач закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.
4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня її отримання.

 

Зразок  заяви                                           

                                                                                                                                                                                             

Завідувачу ДНЗ №6 «Дюймовочка»

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________________

(адреса проживання)

__________________________________

(контактний телефон)

ПІБ, постраждалого

(або його законних представників)

від булінгу,

повна дата народження,

домашня адреса,

посада або група

 

 

ЗАЯВА

Зміст заяви викладається довільно.

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

Додатково вказати обставини, причини, можливі попередні прояви булінгу, прізвища присутніх при вчинені дій, які постраждалий визнав як булінг тощо.

 

__________

__________

(дата)

(підпис)

                    

  

Порядок  реагування  на  доведені   випадки  цькування

та  відповідальності причетних  до  булінгу

 1. Відповідно до заяви про  випадок  цькування керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.
 2. Наказом керівника закладу освіти по ЗДО пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі завідувача, педагогічних працівників, психолога та батьків потерпілого та булера, інших зацікавлених осіб.
 3. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.
 4. Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.
 5. За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи протягом однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.
 6. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.
 7. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із  заявою до  органів Національної поліції України.
 8. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

 Особи,  які  за  результатами  розслідування  є  причетними  до  булінгу,  несуть  відповідальність  відповідно СТАТТІ 173-4  Кодексу  про  адмінправопорушення (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу),  а  саме:

 •  накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин – якщо  цькували  вперше.
 • накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин,  якщо  дії  вчинили  повторно або  знущалась  група  осіб.
 • неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.