Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 "Дюймовочка" Подільської міської ради Подільського району Одеської облаті


запам'ятати

 

Результати моніторингу якості освіти

Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу протягом 2017/2018н. р. було спрямування освітнього процесу на реалізацію законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Для реалізації програмно­методичного забезпечення освітнього процесу колективом було обрано комплексну освітню програму  виховання і навчання  дітей  від двох  до семи  років «Дитина»,  програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» для дітей 5­річного віку та чинних програм розвитку навчання і виховання дошкільнят.

     Упродовж 2017 — 2018 навчального року педагогічний колектив закладу працював над єдиною  методичною  проблемною темою (1етап):    «Пошук і використання різноманітних сучасних форм і методів організації навчально-виховної роботи з дітьми».

та розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення навчально­виховного процесу.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи:

 - впровадження інноваційних технологій та методик в практику роботи з дітьми для забезпечення високої продуктивності пізнавальної та мовленнєвої діяльності дітей в інтеграції з іншими видами діяльності; пропагування інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці;

     - організація театралізованої діяльності дітей  для розвитку творчої ініціативи, креативних здібностей, зв’язного мовлення, пізнавальної активності і виховання моральних почуттів, формування естетичної культури в дитини в процесі театралізовано-ігрової діяльності та активізація дошкільників засобами театралізованої педагогіки;

       - інтеграція родинного і суспільного виховання з метою формування здорового способу життя, елементарної компетенції з питань безпеки в дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Ураховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти та  орієнтуючись на концептуальні положення   програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,  в ДНЗ один раз на півріччя проводили спостереження за рівнем компетентності малюків в різних сферах життєдіяльності та проводили моніторинг динаміки досягнень дітей. Дані заносили в протоколи моніторингу.

 

Низький рівень показали діти, які недостатньо  відвідували дитячий садочок. З такими  дітьми планується індивідуальна робота в літній оздоровчий період.

                              

    З метою виконання принципу наступності та перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою налагоджено роботу між ДНЗ№6  та ЗОШ № 4 , 6. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи налагоджено систематичне відвідування занять та уроків між учителями початкових класів та вихователями дошкільних груп. Проводяться батьківські збори, на які запрошують учителів для майбутніх першокласників. У закладі організовують спільні свята, концерти, виставки робіт дітей дошкільного та шкільного віку.

    Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме : на свято  першого дзвоника(вересень), по школі(жовтень, листопад), на свято «Прощання з буквариком»(квітень) , останній дзвоник(травень). Проводилися зустрічі вчителів з дітьми старшої групи. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам — разом розв’язати складні питання наступності дошкільного закладу і школи.

    На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до інструктивно­методичних листів Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 № 1/9­215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. № 1/9­583, відповідно до наказу управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Подільської міської ради №210  від 14.05.2018 року «Про координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку у 2018році,  створення  умов  для здобуття  дітьми  дошкільної  освіти.» та наказу по дошкільному закладу №42 від 21.05.2018р. «Про  організацію  обліку дітей дошкільного віку у 2018р» працівниками  закладу проводиться робота з дітьми з мікрорайону. В дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації обліку дітей, які проживають у прилеглому мікрорайоні,  проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської лікарні, на підставі списків складено перспективну мережу на 2018-2019 н.р.

У закладі створено банк даних про дітей мікрорайону та відкрито консультативний пункт для батьків. Роботу проводять протягом року за окремим планом.

 

   Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи  у вікових групах. За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить 68%, дітей 5-річного віку 100%. Діти 5-річного віку неохоплені дошкільною освітою, знаходяться під патронатом дошкільного закладу. Для таких дітей  на протязі року працював консультативний пункт «Дошколярик». Педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі в масових заходах: дитячих фестивалях, конкурсах, виставках, родинних святах, запрошують на Дні відкритих дверей.  Батькам які зверталися до нашого садочку, надавалася консультаційна допомога з різних питань навчання і розвитку дитини . На жаль таких звернень було мало.

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Велика увага приділялась питанню збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я.

У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико­психологічного супроводу дитини.

У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим вважають завдання щодо формування в дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

За віковими групами спланована і проводиться система гартувальних заходів.

Крім спеціальних заходів організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення.

 

Дошкільний заклад має медичний кабінет.  Однак ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями відсутній( немає відповідного приміщення). Обладнання медичного кабінету в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра Печерова Н.А.( стаж роботи на посаді-18р.6м.),та закріплений лікар- педіатр дитячої міської поліклініки Нечитайло Т.В.

       Однак, медичний кабінет недооснащено:

  • динамометром ручним;
  • маскою гумовою лицьовою;

У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

  • контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
  • здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
  • проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки,куточок здоров’я та консультативний пункт.

        У закладі постійно проводяться  загартувальні процедури (повітряні,сонячні), на заняттях з фізичної культури,під час прогулянок  підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться  фізкультхвилинки.

      Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. Травм та нещасних випадків у 2017-2018н.р. не було.

   Дітей оточують кваліфіковані педагоги та медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих закладів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

                                   Аналіз стану здоров’я дітей

                            Показники

                              стану  здор.

Кількість

показн.

   група здоров’я

  група здоров’я

    І

    ІІ

 ІІІ

осн.

підг.

спец.

 

Кількість дітей

 

  33

 

  32

 

  1

 

   63

 

   5

 

    ---

 

               %

                

 

 50%

 

 48%

 

1.5%

 

93%

 

7%

 

   ---

Педагогами враховувалися ці показники  під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня,загартовуючи заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

  У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців,згідно з якими проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

        Захворюваність дітей аналізувалася за трьома показниками:

          показники

2016

2017

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

2.45

2.46

Кількість випадків захворювання на ГРЗ

36

18

Кількість випадків захворювання

41

32

 

У 2017-2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становило 55%

 

 

        Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися заходи щодо їх покращення.

      Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім'ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів(загартування повітрям і водою,вживання часнику,цибулі,лимонів).

    З метою збереження життя і здоров’я дітей у дошкільному закладі планово проводились інструктажі відповідно до відомчих інструкцій

    Будівля дошкільного закладу,  спортивні та ігрові майданчики в належному стані. Проведено благоустрій на території ДНЗ:  висаджено кущі, дерева, оформлені дитячі майданчики з використанням нестандартних матеріалів.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.

       Вихователі показали себе, як досвідчені педагоги, які добре знають методику роботи з дошкільнятами, знають методи і прийоми роботи, добре володіють українською мовою, здійснюють диференційований підхід до кожної дитини.

     Велика увага  приділялась:

-         використанню нових форм та методів роботи з дітьми; пропагуванню інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці:

*  гуманно­особистісну технологію Ш. Амонашвілі;

* гуманну педагогіку В. Сухомлинського;

* технологію розв’язання винахідницьких завдань;

* технологію «Створення ситуації успіху»;

* технологію sandplay (пісочна гра);

* елементи авторської програми М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»;

* елементи методики М. Монтесорі;

* технологія ПЗ за Т. Піроженко.

- організації театралізованої діяльності дітей  для розвитку творчої ініціативи, креативних здібностей, зв’язного мовлення.  

  Підбиваючи підсумки навчально-виховного процесу в ДНЗ за минулий 2017- 2018 н.р., можна стверджувати, що педагогічний колектив провів значну роботу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Річний план за  навчальний рік виконано в повному обсязі.

     На основі отриманих результатів аналізу можна зробити висновок, що недостатньо уваги приділялось: вдосконалення роботи щодо національно-патріотичного виховання дошкільників;  формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей; налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю.